Oxyl-Pro Clean er NSF/ANSI 60 sertifisert desinfisering. Også godkjent av Mattilsynet

Godkjenninger og sertifiseringer

Produktet er testet og funnet effektiv ihht:

  • NS-EN1500
    Hygienisk hånddesinfeksjon
  • NS-EN14476:2013+A2:2019
    Virucidal aktivitet*
  • NS-EN1276
    Bactericidal aktivitet
  • NS-EN1650 Fungicidal/sopp aktivitet

Godkjent ihht Artikkel 95/BPR– PT01-05
*Koronavirus og alle andre kappekledde virus

Godkjent av Mattilsynet

Oxyl-Pro® er godkjent av det norske Mattilsynet

OXYL-PRO® i et sterkere konsentrat, er godkjent av Mattilsynet for bruk i norske VANNVERK TIL DESINFEKSJON AV drikkevann. Mattilsynet godkjenner desinfeksjonsmidler for bruk i drikkevann, i henhold til Forskrift om Drikkevann. Denne godkjenningen indikerer at det ikke er noen helseskadelige stoffer i produktet, hverken før eller etter bruk basert på en vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med å sikre forbruker trygg mat og trygt drikkevann. De skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi kan bidra til å løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte