Oxyl-Pro er testet i laberatorier og har påvist effekt for desinfisering av virus, bakterier og sopp

Hva er OXYL-PRO®?

OXYL-PRO® er et alkoholfritt og effektivt desinfiseringsmiddel som er basert på virkestoffet hydrogenperoksid. Produktet er et resultat av flere års forskning og utvikling. Innovasjonen i OXYL-PRO® er en unik gel som innkapsler og stabiliserer virkestoffet. Denne gelen aktiveres og åpnes kun når den kommer i kontakt med spesifikke biologiske markører. Etter at hydrogenperoksidet er utløst, og har gjort sin virkning mot virus, bakterier og sopp, brytes OXYL-PRO® ned til oksygen og vann - og etterlater ingen reststoffer til skade for natur eller mennesker.
Ved fremstilling av OXYL-PRO® og den unike gel stabilisatoren, anvendes utelukkende næringsmiddelgodkjente ingredienser. I et sterkere konsentrat, er OXYL-PRO® godkjent for rensing av drikkevann - og dette understøtter at OXYL-PRO® Hand + Surface er like skånsomt og mildt, som det er effektivt.


OXYL-PRO® er støttet av Innovasjon Norge og følger FNs bærekraftsmål

Hva er
OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant

Det nye OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er en løsning med lavt konsentrat (<2%, målt som H2O2) som beholder alle egenskapene beskrevet ovenfor, men er egnet for en sikker hånd- og overflatedesinfeksjon.

Slik fungerer
OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant

Det aktive desinfiseringsmidlet er en reaktivoksygenart (ROS) som kan oksidativt skade lipider, proteiner og nukleinsyrer, enten direkte eller indirekte gjennom dannelsen av hydroksylradikaler (OH •) og nedstrøms forplantning av ytterligere ROS1. Viktige mikrobielle strukturer som bakterielle membraner eller virale kapsider og konvolutter, er laget av lipider og proteiner. Å skade disse strukturene, så vel som deres genetiske materiale, vil ødelegge patogenet.

Klikk her for å se vårt sortimentLes mer om dokumentasjon og tester

Produktets egenskaper

Nøkkelegenskaper ved OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant: 

Trygt å bruke nær mat og drikke

Oxyl-Pro® er ikke brannfarlig (dokumentert brannsikkerhetstest utført av Branningeniør avdelingen i Høgskulen på Veslandet, Haugesund, Norge), i motsetning til alkoholhånddesinfiserende midler3,7. Oxyl-Pro® tar bort den alvorlige risikoen for brennbarhet forbundet med alkoholprodukter. Dette gjelder både lagring, plassering og i bruk

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er to produkter i ett, for bruk på både overflate- og hånddesinfeksjon

Produktet er bredspektret med en dokumentert effekt på bakterier, sopp og kappekledde virus inkl koronavirus.

Det er kjent at produkter som brukes nå, forårsaker problemer for personer med sensitivitet eller allergiske reaksjoner. Vi har ikke opplevd noen allergisk reaksjon Oxyl-Pro® så langt. Videre har hydrogenperoksid vist seg å forårsake mindre hudreaksjoner enn alkoholbaserte produkter

Oxyl-Pro® har ingen ubehagelig lukt eller irriterende avgassing. Dette er i motsetning til alkoholhånddesinfiserende midler og spesielt de med >70% alkohol

Produktet er skånsomt mot huden og tørker ikke ut hendene. Alkohol er veldig uttørkende, noe som kan føre til sprukket hud som deretter er åpent for infeksjon3. Dette skaper en infeksjonssyklus.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er ikke basert på alkohol eller klor. Biproduktene til Oxyl-Pro® er oksygen og vann2. Med konsentrasjonene av aktivt materiale i produktet er det ingen skadelige effekter på miljøet2.

Bruk biocider forsvarlig. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Klikk her for å se vårt sortimentLes mer om bruksområder

Dokumentasjon og tester

Hvor effektiv OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er?

OXYL-PRO® er testet med god effekt mot flerebakterier, virus og sopp og andre mikroorganismer; inkludert kappekledde virus(som Coronavirus), Salmonella, Legionella, Campylobacter, Staphylococci,E-Coli, E-Coli håndvask, Pseudomonas, Candidaalbicans og Listeria. Oxyl-Pro® teller med følgende EN-standarder:

 • NS-EN1500 Hånddesinfeksjon
 • NS-EN14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet*
  *Mot coronavirus ogandre kappekledde virus
 • NS-EN1276 Bakterieaktivitet
 • NS-EN1650 Soppaktivitet.  

Nedbrytningshastigheten for stabilisert hydrogenperoksid har vist seg å være tregere enn for ustabilisert hydrogenperoksid, også produksjonen av hydroksylradikaler har vist seg å være større i forhold til de ustabiliserte formuleringene. Denne lavere nedbrytningshastigheten gir OXYL-PRO® muligheten til å forbli i lengre perioder på overflater, så lenge dette forblir uberørt og ikke tørkes vekk på ett eller annet vis. Dette betyr at produktet vil forbli inaktivt til det kommer i kontakt med mikroorganismer, som skaper reaksjon hvor mikroorganismen blir angrepet og produktet brutt ned til vann og oksygen

Uten brannfare

OXYL-PRO® er ikke brannfarlig!

I motsetning til alkoholhånddesinfiserende midler. OXYL-PRO® tar bort den alvorlige risikoen for brennbarhet forbundet med alkoholprodukter. Dette gjelder både lagring, plassering og i bruk.

Dokumentert brannsikkerhetstest utført av Branningeniør avdelingen i Høgskulen på Veslandet, Haugesund, Norge

OXYL-PRO® er testet på Koronavirus

Et nytt koronavirus har offisielt blitt en pandemi , det har blitt et globalt helseproblem som kan forårsake kraftige luftveisinfeksjoner hos mennesker. Person-til-person smitte skjer ved at små vanndråper som inneholder viruset fra nese eller munn blir inhalert. Noen studier påpeker at coronavirus kan vedvare opp til ni dager på overflater som metall, glass og plast. Derfor, for å kunne hindre videre spredning i befolkningen og i helsevesenet, må det brukes midler for desinfeksjon av overflater.

OXYL-PRO® er sertifisert under NSF/SNSI 60 for desinfisering av drikkevann. Denne anerkjente sertifiseringen beviser at OXYL-PRO® ikke har noen uønskede biprodukter fra bruk.

OXYL-PRO® Hand and Surface Disinfectant har blitt testet ved britiske testlaboratorier, blant annet MSL Microbiological Solutions Ltd. for effekt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer. Produktet har blitt testet og vist god effekt på blant annet: 

 • Koronavirus
 • Campylobacter
 • Staphylococcus
 • E Coli
 • E Coli Håndvask
 • Pseudomonas
 • Salmonella
 • Candida Albicans
 • Legionella
 • Listeria

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Se våre sertifisertingerKlikk her for å se vårt sortiment

Bruksområder

Hvor kan jeg bruke OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

OXYL-PRO® er testet med god effekt mot flere bakterier, virus og sopp og andre mikroorganismer; inkludert kappekledde virus(som Coronavirus), Salmonella, Legionella, Campylobacter, Staphylococci, E-Coli, E-Coli håndvask, Pseudomonas, Candidaalbicans og Listeria. OXYL-PRO® teller med følgende EN-standarder:

I bilen: Spray på overflater og tørk over med rent papir

På kontoret: Fukt en klut med OXYL-PRO® og tørk over alle overflater på kontoret

I barnehager:  OXYL-PRO® er svært allergivennlig og helt ufarlig for små barn med sensitiv hud

Ha den i vesken: 50ml spray er perfekt å ha i vesken eller på reise

På kjøkken:  Produktet er trygt å bruke i sammenheng med mat og servering

Telefonen:  Unngå at mobilen blir en smittekilde med OXYL-PRO®

Brukerveiledning

Hvordan bruker jeg OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

 • Oxyl-Pro® Hand and SurfaceDisinfectant er et universelt desinfeksjonsprodukt. 
 • Spray direkte på overflater og la det tørke, det er ikke nødvendig å skylle. Skitne overflater bør vaskes med et passende vaskemiddel før desinfisering med Oxyl-Pro® Hand og Surface Disinfectant.
 • For bruk på hendene for å beskytte motbakterier og virus, spray direkte på hendene, gni godt for å dekke alle områderopp til og med håndledd, og la det tørke.

Hvor trygt er OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

OXYL-PRO® er godkjent av Mattilsynet. Denne godkjenningen indikerer at det ikke er noen skadelige stoffer i produktet, verken før eller etter bruk, basert på en vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Hvem er OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant for?

OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er velegnet for alle aldersgrupper! Mange års forskning og utvikling har ført til denne unike formuleringen, spesielt designet for de som ønsker et desinfiseringsmiddel som er både er skånsomt og effektivt, og samtidig bærekraftig uten å etterlate skadelige reststoffer.

OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant, med påvist effekt mot et bredt utvalg av mikroorganismer, er for de som leter etter et alternativ til alkoholbaserte desinfeksjonsprodukter av forskjellige årsaker som brannsikkerhet, hudproblemer, og religion, blant andre.

I forbindelse med covid-19-pandemien har håndhygiene blitt viktigere enn noen gang. På grunn av hyppigheten av hånddesinfeksjon er OXYL-PRO® Hand and Surface Disinfectant tilgjengelig i lommestørrelse. Supert å ha i vesken, skolesekken, bilen, og på kontorpulten!

Klikk her for å se vårt sortimentKlar til å bestille? Klikk her

Vi kan bidra til løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte