Oxyl-Pro er testet i laberatorier og har påvist effekt for desinfisering av virus, bakterier og sopp

Hva er OXYL-PRO®?

OXYL-PRO® er et alkoholfritt og effektivt desinfiseringsmiddel som er basert på virkestoffet hydrogenperoksid (<2%, målt som H202). Produktet er et resultat av flere års forskning og utvikling. Innovasjonen i OXYL-PRO® er en unik gel som innkapsler og stabiliserer virkestoffet. Denne geléen aktiveres og åpnes kun når den kommer i kontakt med spesifikke biologiske markører. Etter at hydrogenperoksidet er utløst, og har gjort sin virkning mot virus, bakterier og sopp, brytes OXYL-PRO® ned til oksygen og vann - og etterlater ingen reststoffer til skade for natur eller mennesker.
Ved fremstilling av OXYL-PRO® og den unike gel stabilisatoren, anvendes utelukkende næringsmiddelgodkjente ingredienser. I et sterkere konsentrat, er OXYL-PRO® godkjent for rensing av drikkevann - og dette understøtter at OXYL-PRO® Hand + Surface er like skånsomt og mildt, som det er effektivt.  Oxyl-Pro® inngår også i FN sitt program United for Smart Sustainable Cities (U4SSC)   https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx

OXYL-PRO® er støttet av Innovasjon Norge og følger FNs bærekraftsmål

2-i-1 produkt
OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant

Det lave konsentratet av hydrogenperodsid (<2%, målt som H2O2) gjør at produktet er like egnet til å bruke på huden som på overflater og berøringspunkter. Den skånsomme formuleringen, gjør at OXYL-PRO® Hand + Surface også er utmerket til å fogge overflater/rom.

Slik fungerer
OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant

Det aktive desinfiseringsmidlet er en reaktiv oksygenart (ROS) som kan oksidativt skade lipider, proteiner og nukleinsyrer, enten direkte eller indirekte gjennom dannelsen av hydroksylradikaler (OH •) og nedstrøms forplantning av ytterligere ROS1. Viktige mikrobielle strukturer som bakterielle membraner eller virale kapsider og konvolutter, er laget av lipider og proteiner. Å skade disse strukturene, så vel som deres genetiske materiale, vil ødelegge patogenet.

Klikk her for å se vårt sortimentLes mer om dokumentasjon og tester

Produktets egenskaper

Nøkkelegenskaper ved OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant: 

Produktet er bredspektret med en dokumentert effekt på bakterier, sopp og kappekledde virus inkl koronavirus.

Oxyl-Pro® er ikke brannfarlig. Dokumentert brannsikkerhetstest utført av Branningeniør avdelingen i Høgskulen på Vestlandet, Haugesund. Ved å velge et brannsikkert desinfiseringsmiddel som Oxyl-Pro® unngår man den alvorlige risikoen for brann som er ved etanol- og alkoholbaserte midler. Man slipper også å hensynta strenge brannkrav/forskrifter knyttet til lagring, plassering og bruk av etanol-/alkoholbasert.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er to produkter i ett, for bruk på både overflate- og hånddesinfeksjon

Næringsmiddelgodkjent stabilisator som gjør det trygt å bruke nær mat og drikke

Det er kjent at endel produkter som brukes nå, forårsaker problemer for personer med sensitivitet eller allergiske reaksjoner. Vi har ikke opplevd noen allergisk reaksjon med Oxyl-Pro® så langt. Videre har hydrogenperoksid vist seg å forårsake mindre hudreaksjoner enn alkohol-/etanolbaserte produkter. Det gjør heller ikke vondt å påføre hud som allerede har rifter/sprekker eller sår.

Produktet er skånsomt mot huden og tørker ikke ut hendene. Huden er vårt ytterste forsvar - og hud uten sår og sprekker, gir bedre beskyttelse mot smitte

Oxyl-Pro® har ingen ubehagelig lukt eller irriterende avgassing - og er derfor skånsomt også for luftveiene

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er ikke basert på hverken alkohol, klor eller sølvnitrat. Biproduktene til Oxyl-Pro® er oksygen og vann. Med konsentrasjonene av aktivt materiale i produktet er det ingen skadelige reststoffer.

Bruk biocider forsvarlig. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Klikk her for å se vårt sortimentLes mer om bruksområder

Dokumentasjon og tester

Hvor effektiv er OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

OXYL-PRO® er testet etter strenge europeiske standarder og hardokumentert god effekt mot flere bakterier, virus og sopp og andre mikroorganismer; inkludert kappekledde virus (som Coronavirus), Salmonella, Legionella, Campylobacter, Staphylococci, E-Coli, E-Coli håndvask, Pseudomonas, Candidaalbicans og Listeria.
Oxyl-Pro® innehar godkjente tester av følgende EN-standarder:

 • NS-EN1500 Hygienisk hånddesinfeksjon
 • NS-EN14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet*
  *Mot coronavirus og andre kappekledde virus
 • NS-EN1276 Bakterieaktivitet
 • NS-EN1650 Soppaktivitet.  

Nedbrytningshastigheten for stabilisert hydrogenperoksid har vist seg å være tregere enn for ustabilisert hydrogenperoksid. Også produksjonen av hydroksylradikaler har vist seg å være større i forhold til de ustabiliserte formuleringene. Lavere nedbrytningshastighet gjør at OXYL-PRO® blir liggende i lengre perioder på overflater, så lenge dette forblir urørt og ikke tørkes vekk. Dette betyr at produktet vil forbli inaktivt til det kommer i kontakt med mikroorganismer, som skaper reaksjon hvor mikroorganismen blir angrepet og produktet brutt ned til vann og oksygen

Uten brannfare

OXYL-PRO® er ikke brannfarlig!

OXYL-PRO® tar bort den alvorlige risikoen for brennbarhet forbundet med etanol- og alkoholbaserte desinfiseringsmidler. Dette gjelder både lagring, plassering og i bruk. Brannsikkerheten er testet av brannrågivende ingeniører, og dokumentert ved HVL Fire Laboratory.

OXYL-PRO® er testet på Coronavirus

Et nytt coronavirus har offisielt blitt en pandemi , det har blitt et globalt helseproblem som kan forårsake kraftige luftveisinfeksjoner hos mennesker. Person-til-person smitte skjer ved at små vanndråper som inneholder viruset fra nese eller munn blir inhalert. Noen studier påpeker at coronavirus kan vedvare opp til ni dager på overflater som metall, glass og plast. Derfor, for å kunne hindre videre spredning i befolkningen og i helsevesenet, må det brukes midler for desinfeksjon av overflater.

OXYL-PRO® er sertifisert under NSF/SNSI 60 for desinfisering av drikkevann. Denne anerkjente sertifiseringen beviser at OXYL-PRO® ikke har noen uønskede biprodukter fra bruk. Samtidig viser det at produktet er like skånsomt som det er effektivt.

OXYL-PRO® Hand and Surface Disinfectant har blitt testet ved britiske testlaboratorier, blant annet MSL Microbiological Solutions Ltd. for effekt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer.
Produktet har blitt testet og vist god effekt på blant annet: 

 • Coronavirus
 • Campylobacter
 • Staphylococcus
 • E Coli
 • E Coli Håndvask
 • Pseudomonas
 • Salmonella
 • Candida Albicans
 • Legionella
 • Listeria

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Se våre sertifisertingerKlikk her for å se vårt sortiment

Bruksområder

Hvor kan jeg bruke OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

OXYL-PRO® har svært mange bruksområder. I tillegg til bruk på hånd, egner det seg svært godt til overflater og berøringspunkter. Setter ikke merker - forutsatt hel/uskadet flate. Sprayes direkte på overflaten - og det er ikke nødvendig å tørke av*. Trenger kun lufttørkes.
Ved bruk på touchscreens, betalingsterminaler, kaffemaskiner og annen elektronikk, anbefaler vi å spraye produktet på en tørr myk klut som du bruker til å desinfisere med.  
(*Ved bruk på kobber eller messing, anbefaler vi å tørke av etter endt virketid, for å unngå risiko for korrosjon). 

I bilen: Spray OXYL-PRO® på overflater/berøringspunkter.
Der det er elektronikk, anbefales å påføring med en myk klut fuktet med OXYL-PRO®

På kontoret: Spraye OXYL-PRO® på overflater overflater og berøringspunkter på kontoret. For rask og effektiv overflatefogging - anbefales våre FOGGERMASKINER som du finner under sortiment - perfekt til kostnads- og arbeidseffektiv fogging av spiserom, kantine, møterom, kontor, toaletter osv

I barnehage og skole: 
OXYL-PRO® er svært allergivennlig og helt ufarlig for små barn med sensitiv hud. Ingen vond lukt, og ingen alkohol
Brukes på hender, leker, fargestifter, bord, stoler, dørhåndtak osv

Ha den i vesken: Vår 100 ml spray er perfekt å ha i lommen, i vesken, i skolesekken, på reise, på pulten eller i bilen.

På kjøkken, restaurant og kantiner:  Produktet er trygt å bruke i sammenheng med mat og servering - og er brannsikkert
Overflatefogging av stoler og bord etter lunchen, er en rask og effektiv form for desinfisering.
Se foggermaskiner i vårt Sortiment

Telefonen:  Unngå at mobilen blir en smittekilde - bruke en myk klut fuktet med OXYL-PRO® til å tørke av din touchscreen

Brukerveiledning

Hvordan bruker jeg OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

 • Oxyl-Pro® Hand and SurfaceDisinfectant er et universelt desinfeksjonsprodukt. 
 • Spray direkte på overflater og la det tørke, det er ikke nødvendig å skylle. Skitne overflater bør vaskes med et passende vaskemiddel før desinfisering med Oxyl-Pro® Hand og Surface Disinfectant.
 • For bruk på hendene for å beskytte motbakterier og virus, spray direkte på hendene, gni godt for å dekke alle områder opp til og med håndledd, og la det lufttørke.

Hvor trygt er OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant?

OXYL-PRO® er godkjent av Mattilsynet. Denne godkjenningen indikerer at produktet er skånsomt og at det ikke er noen skadelige stoffer i produktet, verken før eller etter bruk. ENtestene dokumenterer også at det er svært effektivt - selv om det er skånsomt. At det er brannsikkert i tillegg - gjør det betydelig tryggere enn alkohol- og etanolbaserte midler.

Hvem er OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant for?

OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er velegnet for alle aldersgrupper! Mange års forskning og utvikling har ført til denne unike formuleringen, spesielt designet for de som ønsker et desinfiseringsmiddel som er både er skånsomt og effektivt, og samtidig bærekraftig uten å etterlate skadelige reststoffer.

OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant, med påvist effekt mot et bredt utvalg av mikroorganismer, er for de som foretrekker et effektivt og godt dokumentert alternativ til alkoholbaserte desinfeksjonsprodukter. OXYL-PRO® passer for alle som er opptatt av bærekraftige løsninger uten skadelige reststoffer, brannsikkerhet - både i bruk, plassering og lagring, vil unngå sår og tørr hud, eller om man vil unngå sprit av religiøse årsaker.

I forbindelse med covid-19-pandemien har håndhygiene blitt viktigere enn noen gang. På grunn av hyppigheten av hånddesinfeksjon er OXYL-PRO® Hand and Surface Disinfectant også tilgjengelig i lommestørrelse. Supert å ha i vesken, skolesekken, bilen, og på kontorpulten!

Økt bruk av desinfisering, sammen med sosial distansering, har også gitt positive utslag på reduksjon av andre sykdommer, og lavere sykefravær - og er derfor et viktig innslag på enhver arbeidsplass!

Klikk her for å se vårt sortimentKlar til å bestille? Klikk her

Vi kan bidra til løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte