Oxyl-Pro er testet i laberatorier og har påvist effekt for desinfisering av virus, bakterier og sopp

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant

Slik fungerer det

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er et desinfeksjonsmiddel basert på virkestoffet hydrogenperoksid – som utmerker seg selv gjennom å være høyst effektivt og langvarig. På grunn av sin unike komposisjon forblir hydrogenperoksidet i Oxyl-Pro® stabil over lang tid.
Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er effektivt mot et stort spekter av mikroorganismer, er uten smak, lukt eller farge og avgir ingen farlige biprodukter.

TIL HÅNDDESINFEKSJON:
For bruk på hender for beskyttelse mot bakterier og virus, spray direkte på hendene, gni godt for å dekke alle områder opptil, og inkludert, håndledd og la tørke.

TIL OVERFLATEDESINFEKSJON:
Spray direkte på overflater og la tørke. Det er ikke behov for å skylle. Overflater som er skitne bør først vaskes med et egnet vaskemiddel før desinfeksjon med
Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant.

Benyttes produktet på kobber eller messing, tørk raskt av, da det i noen tilfeller kan oppstå korrosjon.


Oxyl-Pro Clean differensierer seg selv fra andre stabiliserte hydrogenperoksid produkter ved å kun bruke stabilisatorer av matvarekvalitet og aspetisk hydrogenperoksid. Kombinasjonen av vår unike stabilisator og hydrogenperoksid har ført til et kraftig og bredspektret produkt for desinfeksjon og dekontaminering med utmerket miljøprofil; det degraderes kun til oksygen og vann!

Selv om det ikke finnes noe standard desinfeksjonsmiddel for sykehus, er klor vanlig i bruk grunnet effekten mot flere patogener. Men, klor kan være irriterende for huden, luftveiene og slimhinner, og er derfor en potensiell helsefare for pasienter og arbeidere. Derfor har nå noen sykehus skiftet over til fordi disse ser ut til å være mer effektive i utførte studier.

Oxyl-Pro® er testet på Koronavirus

Et nytt koronavirus har offisielt blitt en pandemi , det har blitt et globalt helseproblem som kan forårsake kraftige luftveisinfeksjoner hos mennesker. Person-til-person smitte skjer ved at små vanndråper som inneholder viruset fra nese eller munn blir inhalert. Noen studier påpeker at coronavirus kan vedvare opp til ni dager på overflater som metall, glass og plast. Derfor, for å kunne hindre videre spredning i befolkningen og i helsevesenet, må det brukes midler for desinfeksjon av overflater.

Oxyl-Pro® er sertifisert under NSF/SNSI 60 for desinfisering av drikkevann. Denne anerkjente sertifiseringen beviser at Oxyl-Pro® ikke har noen uønskede biprodukter fra bruk.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant har blitt testet ved britiske testlaboratorier, blant annet MSL Microbiological Solutions Ltd. for effekt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer. Produktet har blitt testet og vist god effekt på blant annet: 

 • Koronavirus
 • Adeno
 • Polio
 • Campylobacter
 • Staphylococcus
 • E Coli
 • E Coli Håndvask
 • Pseudomonas
 • Salmonella
 • Candida Albicans
 • Legionella
 • Listeria

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Vi kan bidra til løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte