Oxyl-Pro Clean er NSF/ANSI 60 sertifisert desinfisering. Også godkjent av Mattilsynet

Godkjent av Mattilsynet

Oxyl-Pro® er godkjent av det norske Mattilsynet

Oxyl-Pro® er godkjent for bruk i norske VANNVERK TIL DESINFEKSJON AV drikkevann av Mattilsynet. Mattilsynet godkjenner desinfeksjonsmidler for bruk i drikkevann, i henhold til Forskrift om Drikkevann. Denne godkjenningen indikerer at det ikke er noen helseskadelige stoffer i produktet, hverken før eller etter bruk basert på en vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Mattilsyner er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med å sikre forbruker trygg mat og trygt drikkevann. De skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi kan bidra til å løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte