Oxyl-Pro er testet i laberatorier og har påvist effekt for desinfisering av virus, bakterier og sopp

OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er uten alkohol - og uten brannfare

Grunnet brannsikkerhet - er produktet derfor ikke merket med brannfare - og det er heller ikke pålagt faremerking. 

Vi har fått utført brannsikkerhetstest i mai 2020, av fagekspertise ved HVL Fire laboratory. Alkohol- og etanolbaserte desinfeksjonsmidler kan fordampe og generere antennelige damper.
OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er derimot basert på vann, og den aktive komponenten er hydrogenperoksid (<2%). Det overordnete målet ved testen, var å finne ut om produktet OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant er antennelig og bidrar til forbrenning. Eksperimentene viser at produktet IKKE er antennelig og at det heller ikke bidrar til forbrenning. Dermed konkluderer de testansvarlige med at produktet er trygt ifht brann.

Produktet, som nesten er luktfritt, egner seg derfor også veldig godt til fogging av hele rom, områder eller overflater. Se vårt utvalg av foggermaskiner på Sortiment.

Se Brannteknisk notat med urovekkende funn/vurderinger fra BSR – BRANNSIKKERHETS RÅDGIVNING etter å ha undersøkt hvordan 20 butikker, kjøpesentre og 1 stort eldrehjem håndterer, lagrer og plasserer alkohol/etanolbaserte desinfiseringsmidler.

Hvorfor Oxyl-Pro® Hand + Surface er et trygt og kostnadseffektivt alternativ

Ved å benytte et alkoholfritt og brannsikkert alternativ, som samtidig har dokumentert effekt også mot coronavirus, kan man bidra til en sikrere hverdag for kunder og egne ansatte. Med Oxyl-Pro® Hand + Surface Disinfectant vil man samtidig unngå utfordringen mange har med forsvarlig lagring/oppbevaring ved alkoholbaserte midler (brannceller, selvlukkende dører, max volumer etc). 

Undersøkelser av BSR - Brannsikkerhets rådgivning AS - viser at mange både oppbevarer og plasserer alkohol-/etanolbaserte produkter uforsvarlig og ikke i tråd med brannforskriftene.

Med OXYL-PRO® Hand + Surface Disinfectant, trenger man kun tenke på å unngå sollys, sterk varme og frost, ved lagring, og det er ingen spesielle hensyn å ta ved plassering – dvs at det er ingen restriksjoner ifht avstand - i motsetning til etanol-/alkoholbasert, som iflg brannforskriften skal plasseres minimum 8 meter fra nødutgang/inn- og utgang, og i god avstand fra teknisk utstyr og brennbart materiale. Dermed får man også en langt enklere og mer kostnadseffektiv drift med OXYL-PRO®. 

Visste du at..

 

Alkohol/etanol basert hånddesinfisering kan antennes inntil 2 minutter etter at det er påført hendene

Sammen med Teknisk Industrivern, har Tryg forsikring undersøkt hvor brannfarlig håndsprit kan være. Og resultatet vil nok overraske mange. Dette kan du lese mer om her.

Alkohol/etanol basert hånddesinfisering kan antennes av noe så hverdagslig som statisk elektrisitet
(fra mobiler, ulltøy, håndtak mm)

Her kan du kan lese mer om de skremmende funnene BSR – Brannsikkerhets rådgivning AS gjorde, etter å ha undersøkt bruk, plassering og lagring av håndsprit i 20 butikker og kjøpesenter, og et stort sykehjem.

Mange desinfiseringsmidler (også kjente merker) med 70%-85% etanol/alkohol, må ligge på overflaten i mer enn 1 minutt, for å oppnå dokumentert effekt
Du må altså desinfisere på nytt, dersom spriten fordamper før det har gått 1 minutt 

Uansett om du desinfiserer med produkter med eller uten alkohol/etanol, er det viktig å være nøye med å følge leverandørens beskrivelse / brukerveiledning – så du ikke om gir deg selv og de rundt deg/kunder, med falsk trygghet. Her kan du lese mer vil lese mer om at 6-8% av smittesporing i Trondheim kunne knyttes til berøring av overflater (glass, bestikk, bord, håndtak mm).

Bruk biocider forsvarlig. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Se flere aktuelle nyhetsartiklerLes mer om bruksområder

Vi kan bidra til løse dine behov innen desinfisering på en bærekraftig og sikker måte