Dokumentert effekt mot korona og alle andre kappekledde virus:

Bærekraftig desinfisering - som hindrer spredning av virus, bakterier og sopp.
Uten alkohol - like effektiv!

Bestill Oxyl Pro® Hand and Surface Disinfectant

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant har dokumentert god effekt på korona og alle andre kappekledde virus

Oxyl-Pro® Hand & Surface Disinfectant er et nytt og bærekraftig desinfeksjonsmiddel til bruk på hånd og overflate. Oxyl-Pro® er uten alkohol - men like effektiv. Produktet er et resultat av mangeårig forskning og testing - og virkestoffet som dreper virus, bakterier og sopp, er hydrogenperoksid. Virkestoffet ligger innkapslet i en unik gel, som løses opp og frigir hydrogenperoksidet straks det kommer i kontakt med microorganismer. Oxyl-Pro(r) differensierer seg fra andre stabiliserte hydrogenperoksid produkter ved kun å benytte stabilisatorer av matvarekvalitet. Kombinasjonen av vår unike stabilisator og hydrogenperoksid har ført til et kraftig og bredspektret produkt for desinfeksjon og dekontaminering med utmerket miljøprofil. Oxyl-Pro(r) har ingen skadelige reststoffer, og brytes ned til oksygen og vann.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er testet i et godkjent laboratorium i UK og dokumentert desinfiserende effekt mot koronavirus og alle andre kappekledde virus, samt bakterier og sopp.

Produktet er testet, og godkjent/sertifisert ihht følgende europeiske/norske standarder: 
EN-1500 Hygienisk Hånddesinfeksjon
EN-14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet
EN-1276 Soppaktivitet
EN-1650 Bakterieaktivitet

Produktet er 100% Bærekraftig! Etterlater seg ingen skadelig reststoffer, men brytes ned til vann og oxygen.

Oxyl-Pro(r) Hand and Surface Disinfectant er skånsomt for den enkelte bruker. Produktet er nærmest luktfritt og tørker ikke ut huden. Huden er vår ytterste barriere mot mikrober og fremmede stoffer, og er således et viktig immunologisk organ, og enhver rift/sår i huden, vil gi økt risiko for smitteoverføring og sykdom.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er tilgjengelig på lager - og store volum
er låst til LD Products Norway og det norske markedet.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Oxyl-Pro(r) Hand and Surface Disinfectant har, i motsetning til mange andre desinfeksjonsmidler, et innhold som ikke er pålagt faremerking. Oxyl-Pro(r), i sterkere konsentrat, er godkjent av Mattilsynet og benyttes blant annet til desinfisering av drikkevann i norske vannverk. Dette dokumenterer at Oxyl-Pro(r) Hand & Surface Disinfectant er et svært skånsomt produkt for mennesker i alle aldre - samtidig som
EN-sertifiseringene dokumenterer at skånsomheten absolutt ikke svekker produktets effekt og virkning.

Oxyl-Pro(r) er testet ifht brannsikkerhet - og vi kan dokumentere at det ikke brannfarlig !

Hemmelig knapp til testside

Copyright © 2020 LD Products Norway AS