Bærekraftig desinfisering hindrer spredning av virus, bakterier og sopp.

Bestill Oxyl Pro® Hand and Surface Disinfectant

OBS! Manglende godkjenning som hånddesinfeksjonsmiddel

Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant har på grunn av en administrativ feil falt ut av EUs Biocidregister når det gjelder anvendelsesområdet hånddesinfeksjon (Product Type 1). I påvente av at produktet blir gjeninnsatt i registeret, kan vi (etter påpeking fra Miljødirektoratet) dessverre ikke selge produkter til bruk som hånddesinfeksjonsmiddel.

Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant har bestått den anerkjente branjetesten for hånddesinfeksjon EN 1500. Sammenholdt med de mange fordelene produktet har ift sprit ser vi frem til igjen å kunne tilby produktet i det norske markedet til både overflate- og hånddesinfeksjon. Vi håper og tror at dette er like om hjørnet.

Oxyl-Pro® har dokumentert god effekt på kappekledde virus, inkludert koronavirus

Oxyl-Pro® er et nytt, bærekraftig desinfeksjonsprodukt som ikke er basert på etanol. Oxyl-Pro® differensierer seg selv fra andre stabiliserte hydrogenperoksid produkter ved å kun bruke stabilisatorer av matvarekvalitet. Kombinasjonen av vår unike stabilisator og hydrogenperoksid har ført til et kraftig og bredspektret produkt for desinfeksjon og dekontaminering med utmerket miljøprofil; det brytes kun ned til oksygen og vann.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er testet i et godkjent laboratorium i UK og dokumentert desinfiserende effekt mot virus, bakterier og sopp – inklusiv koronavirus.

Produktet er 100% Bærekraftig, og skånsomt for den enkelte bruker. Produktet er luktfritt og tørker ikke ut huden.

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er tilgjengelig.
Store volum er låst til LD Products Norway og det norske markedet.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk!

Oxyl-Pro Hand and Suface Disinfectant klassifiseres som ikke merkepliktig. Oxyl-Pro brukes også til desinfisering av drikkevann i norske vannverk med godkjennelse fra Mattilsynet.

Hemmelig knapp til testside

Copyright © 2020 LD Products Norway AS